ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


-អឺរ៉ុប៖ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា សហភាពអឺរ៉ុបនឹងពន្លឿន ផលិត និងចែកចាយវ៉ាក់សាំង Covid-19 នៅអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង