ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការចែកចាយវ៉ាក់សាំង Covid-19ដែលផលិតឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Serumនៃប្រទេសឥណ្ឌា


-វេជ្ជសាស្ត្រ៖ ការចែកចាយវ៉ាក់សាំង Covid-19ដែលផលិតឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Serumនៃប្រទេសឥណ្ឌា (SII) សម្រាប់ បណ្តាប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី COVAX នឹងត្រូវពន្យារពេលក្នុងខែមីនានេះរហូតដល់មេសា ដោយសារឥណ្ឌាកំពុង ទប់ស្កាត់ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩បំលែងខ្លួនទ្វេដងថ្មីមួយទៀតដែលទើបរកឃើញ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង