ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ សាកល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទីកប្រភេទថ្មី


-កូរ៉េខាងជើង៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ សាកល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទីកប្រភេទថ្មីដែលទើបបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការបាញ់បង្ហោះនេះនិងបានព្រមានថានឹងនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង