ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្តែងការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចំពោះភាព មិនទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca


-អឺរ៉ុប៖ មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្តែងការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចំពោះភាព មិនទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដល់អឺរ៉ុបក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខារួច និងនៅខណៈអឺរ៉ុបកំពុង ឆ្លងរលកមេរោគជាលើកទីបីនៅពាសពេញទ្វីបអឺរ៉ុប ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង