ព័ត៌មានជាតិ

ប្រកាសបន្ទាន់​ អ្នកពាក់ព័ន្ធ សូមទៅធ្វេីតេស្តនៅ​


#ប្រកាសបន្ទាន់​ អ្នកពាក់ព័ន្ធសូមទៅធ្វេីតេស្តនៅ​ វិទ្យាល័យ​បាក់ទូក​ ឬ​ វិទ្យាល័យ​បឹង​ត្របែក​ ឬមណ្ឌលសុខភាពចាក់ អង្រែ ក្រោម​ ឬ មន្ទីរ​ពេទ្យខ្មែរសូវៀត​ និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅតាមបណ្តាខេត្តនានា​ ។ ពត៌មា​បន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ ១១៥

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង