ព័ត៌មានជាតិ

សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំគ្រប់គ្រង ចរន្តភ្ញៀវទេសចរនៅតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម


សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំគ្រប់គ្រងចរន្តភ្ញៀវទេសចរនៅតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម និងសេវាកម្មទេសចរណ៍រមណីយ ដ្ឋាននិងគោលដៅទេសចរណ៍ទូទាំងប្រទេស នាឱកាសឈប់សម្រាក ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង