ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល អំពាវនាវសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាចូលរួម ពាក់ម៉ាស់​ និងរក្សាគម្លាត ឲ្យបានគ្រប់គ្នា


រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល អំពាវនាវសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាចូលរួម ពាក់ម៉ាស់​ និងរក្សាគម្លាត ឲ្យបានគ្រប់គ្នា ដើម្បីកាត់ផ្តាច់សង្វាក់ នៃឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ អាជ្ញាធរនឹងធ្វើការផាកពិន័យ​ ចំពោះបងប្អូនិង រក្សា  គម្លាដែលមិនបានអនុវត្តតាមការណែនាំនេះ ។ https://t.me/TVKlocal/1100

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង