ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងល្អ! ទើបទទួលពត៌មានថា លទ្ធផលធ្វើតេស្តលើសំណាក​របស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកលក់នំបញ្ចុក ក្នុងភូមិព្រះដាក់ទាំង ៨នាក់”អវិជ្ជមាន”ទាំងអស់


ដំណឹងល្អ! ទើបទទួលពត៌មានថាលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើសំណាក​របស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកលក់នំបញ្ចុក ក្នុងភូមិព្រះដាក់ទាំង ៨នាក់”អវិជ្ជមាន”ទាំងអស់ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏យើងនៅតែបន្តចត្តាឡីស័កពួកគាត់បន្តទៀត ហើយត្រូវយក សំណាក់ និងរង់ចាំលទ្ធផលជាលើកទី២មួយទៀតទើបអាចធានាសុវត្ថិភាពបានទាំងស្រុង ។ សូមបងប្អូនអ្នកភូមិព្រះដាក់ បន្តប្រកាន់យកវិធានការសុវត្ថិភាព”ពាក់ម៉ាស់-រក្សាគម្លាត”បន្តទៀត រហូតទាល់តែដល់លទ្ធផលចុងក្រោយ។សង្ឃឹមថា អ្វីៗនឹងវិលទៅរកភាពប្រក្រតីវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ! ប្រភព: អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រី https://t.me/TVKlocal/1109

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង