ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ចុះពិនិត្យទី តាំងបរិវេណក្រសួងព័ត៌មាន សម្រាប់ទទួលចាក់វ៉ាក់សាំង ជូនអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាង ៥០០០នាក់ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ!!


នារសៀល ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងសហការី ព្រមទាំងតំណាង ក្រសួងសុខាភិបាល អញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការងាររៀបចំទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង ដែលនឹងមាន ចំនួនមន្រ្តីរាជការក្រសួង បុគ្គលិក អ្នកសារព័ត៌មាន ពីអង្គភាពសារព័ត៌មាន និងក្នុងវិស័យផ្សព្វផ្សាយ វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ អនឡាញ ប្រមាណជាង ៥០០០ នាក់ដែលបានចុះបញ្ជីស្ម័គ្រចិត្តទទួលចាក់វាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នាពេលដ៏ខ្លីខាង មុខនាបរិវេណទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ។  https://t.me/TVKlocal/1265

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង