ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Rudy Giuliani ជាមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ បានធ្វើតេស្ត វិជ្ជមានចំពោះវីរុស COVID-19


- ស.រ.អា៖ លោក Rudy Giuliani ជាមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះវីរុស COVID-19 បន្ទាប់ពីលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែង បញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកសភាខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋ ឲ្យជួយតវ៉ាពីលទ្ធផលចាញ់ ឆ្នោត ប្រធានាធិបតី ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង