ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ សម្រេចបិទការ ចេញ-ចូលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីតាំងមួយចំនួនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំរួមមាន


រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ សម្រេចបិទការចេញ-ចូលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីតាំងមួយចំនួនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំរួមមាន ពេទ្យធ្មេញ អេឌេន ស្ថិតនៅភូមិក្រែក ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងទីតាំងមួយចំនួនទៀតក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។ https://t.me/TVKlocal/1287

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង