ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមមនុស្ស ត្រូវចាក់ (វ៉ាក់សាំង កូវីដ១៩)​ ចាប់ពីចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រូមមាន៖


​ក្រុមមនុស្ស ត្រូវចាក់ #វ៉ាក់សាំង #កូវីដ១៩​ ចាប់ពីចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រូមមាន៖

✅ ១. ក្រុមគ្រូពេទ្យ បុគ្គលិក និងមន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខ រដ្ឋនិងឯកជន
✅ ២. រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងក្រុមគ្រួសារ
✅ ៣. អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលមិនទាន់ចាក់
✅ ៤. កងកម្លាំង និងមន្ត្រីមូលដ្ឋាន
✅ ៥. មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា
✅ ៦. មន្ត្រី-បុគ្គលិក អគ្គិសនីកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស
✅ ៧. ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុម កាណាឌីយ៉ាគ្រុប
✅ ៨. កម្មករ-កម្មការិនីតាមរោងចក្រមួយចំនួន

???? សូមប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមនុស្សខាងលើនេះ មេត្តារងចាំ ដល់វេនរបស់ខ្លួន។

https://t.me/TVKlocal/1350

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង