ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រេសិតអ.ស.បប្រចាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ា បានទទូចដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ ឱ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្នុង វិបត្តិដែល កំពុងកើនឡើង


-មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ប្រេសិតអ.ស.បប្រចាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទូចដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ ឱ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្នុង វិបត្តិដែល កំពុងកើនឡើងលើប្រជាជាតិអាស៊ីមួយនេះ ខណៈហានិភ័យនិងការបង្ហូរឈាមក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះ កាន់តែក្តៅឡើង ដោយសាររដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បានបង្ក្រាបការប្រឆាំងកាន់តែសាហាវឡើងលើបាតុករគាំទ្រ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង