ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហភាពអ៊ឺរ៉ុប បានប្រកាសថាបណ្តា ប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក និងអ៊ីរ៉ង់ នឹងជួបពិភាក្សាគ្នា


- អឺរ៉ុប៖ សហភាពអ៊ឺរ៉ុប បានប្រកាសថាបណ្តាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក និងអ៊ីរ៉ង់ នឹងជួបពិភាក្សាគ្នាតាមសន្និសីទវីដេអូនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ដើម្បីចរចាពីការវិលត្រលប់មកវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេ៉រិក ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៉ីរ៉ង់។

#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង