ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេធាវីម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី ត្រូវបានគេកាត់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរំលោភបំពាន


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ មេធាវីម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី ត្រូវបានគេកាត់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរំលោភបំពាន នឹងច្បាប់សំងាត់ផ្លូវការមួយរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលមានតាំងពីសម័យអាណានិគមមកម្លេះ។

#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង