ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព្យុះត្រូពិក Seroja បានបោកបក់ ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី និងទីម័រខាងកើត កាលពីថ្ងៃចន្ទ បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង


- ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ ព្យុះត្រូពិក Seroja បានបោកបក់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី និងទីម័រខាងកើត កាលពីថ្ងៃចន្ទ បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កឱ្យមានទឹកជំនន់ និងការបាក់ដី ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ១១៣ នាក់ និងរាប់សិបនាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង