ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ៊ីរ៉ង់និងបណ្តាប្រទេសមហាអំណាច ពិភពលោកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះ


-អ៊ីរ៉ង់និងបណ្តាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីផែនការ សម្របសម្រួលឲ្យអាម៉េរិកដកទណ្ឌកម្មចេញពីអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរ នឹងឲ្យអ៉ីរ៉ង់គោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញ ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ ២០១៥។
#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង