ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលហុងឌូរ៉ាសនិយាយថាលោករដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស Lisandro Rosales


-ហុងឌូរ៉ាស៖ រដ្ឋាភិបាលហុងឌូរ៉ាសនិយាយថាលោករដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស Lisandro Rosales នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយព្យុះសង្ឃរាពីរលើកផ្ទួនៗគ្នាបង្កឲ្យអត្រាជនចំណាកស្រុកមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់។
#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង