ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេធាវីការពារក្តីរបស់លោក Alexei Navalny ដែលជាអ្នកទោសរិះគន់វិមានក្រឹមឡាំងមិនសំចៃមាត់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា


-រុស្ស៊ី៖ មេធាវីការពារក្តីរបស់លោក Alexei Navalny ដែលជាអ្នកទោសរិះគន់វិមានក្រឹមឡាំងមិនសំចៃមាត់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសុខភាពរបស់លោក Navalny កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយលោកបានស្រកទម្ងន់អស់១គីឡូក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារការធ្វើកូដកម្មបង្អត់អាហារ។
#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង