ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

-គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ


-គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ៖ ការសិក្សាថ្មីមួយពីសាកលវិទ្យាល័យ Readingរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាជាង ១ ភាគ ៣ នៃគ្រោះមហន្តរាយផ្ទាំងទឹកកកតំបន់អង់តាក់ទិកនឹងប្រេះបាក់រលំចូលទៅក្នុងសមុទ្រប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពក្នុងតំបន់នោះកើនឡើងដល់លើស៤ អង្សាសេ  ដែលត្រូវបានគេក្រើនរំលឹកថាជាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពិភពលោកដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយ។
#ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង