ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យន្តហោះចម្បាំងចិន តៃវ៉ាន់ និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅភាគនិរតីកោះតៃវ៉ាន់


-យន្តហោះចម្បាំងចិន តៃវ៉ាន់ និងសហរដ្ឋអាម៉េរិកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅភាគនិរតីកោះតៃវ៉ាន់ ក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅសប្តាហ៍នេះ ដោយបានបន្ថែមកំដៅនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះ។

#ប្រភព SCMP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង