ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ នឹងបិទហាងភាគច្រើនចាប់ពីថ្ងៃពុធ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែមករា


អាល្លឺម៉ង់៖ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ នឹងបិទហាងភាគច្រើនចាប់ពីថ្ងៃពុធ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ដើម្បីកាត់បន្ថយភាព មមាញឹកនារដូវកាលបុណ្យណូអែលខាងមុខ និងដើម្បីអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងការពារការឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង