ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្របសម្រួលម៉ាឡេស៊ី លោក Khairy Jamaluddin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- ម៉ាឡេស៊ី៖ រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្របសម្រួលម៉ាឡេស៊ី លោក Khairy Jamaluddin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្នាំឡើងទៅនឹងត្រូវផ្តល់វ៉ាក់សាំង Sinovac ក្រោមផែនការដំណាក់កាលទី ២ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសានេះ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង