ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទិន្នន័យពីក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌា បានបង្ហាញឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- ឥណ្ឌា៖ ទិន្នន័យពីក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌា បានបង្ហាញឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រមាណ ១៦៨ ៩១២ នាក់ ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុត ក្នុងពេលតែ១យប់ ដោយបានវ៉ាដាច់ប្រទេសប្រេស៊ីល និងបានក្លាយជាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេទី ២ នៅលើពិភពលោក ដោយសារតែជំងឺនេះ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង