ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានព្រមានថាពិភពលោក ត្រូវតែមើលពីភាពការពិត


- WHO ៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានព្រមានថាពិភពលោក ត្រូវតែមើលពីភាពការពិត លើស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ ដែលកំពុងតែកើតមានឡើងមុនពេលសម្រេចចិត្តដកវិធានការរឹតត្បិត ខណៈករណីមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងរយៈពេល៤ សប្តាហ៍មកនេះ និងករណីឆ្លងក៏បានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកផងដែរ នៅទូទាំងពិភពលោក ក្នុងពេល៧ សប្តាហ៍មកនេះ។

#ប្រភព CNN

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង