ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់អាមេរិក រួមមាន Amazon, Apple, Facebook និង Google កំពុងប្រឈមនឹងការផាកពិន័យរហូតដល់ ១០ ភាគរយ


- ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់អាមេរិក រួមមាន Amazon, Apple, Facebook និង Google កំពុងប្រឈមនឹងការផាកពិន័យ រហូតដល់ ១០ ភាគរយ នៃចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេ និងអាចត្រូវបានគេបំបែកចេញពីគ្នា ក្រោមសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយ របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប ដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារ ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយអំណាចរបស់ពួកគេ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង