ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយគ្រែន បាននិយាយថាមន្រ្តីប៉ូលីសម្នាក់ ត្រូវបានគេវាយឲ្យសន្លប់ហើយ ៤០នាក់ផ្សេងទៀតរលាកភ្នែក


អ៊ុយគ្រែន៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយគ្រែន បាននិយាយថាមន្រ្តីប៉ូលីសម្នាក់ ត្រូវបានគេវាយឲ្យសន្លប់ហើយ ៤០ នាក់ផ្សេង ទៀតរលាកភ្នែក ដោយសារសារធាតុគីមី នៅក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប៉ូលីស និងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ ដែលបាន ធ្វើការតវ៉ា នឹងផែនការ ដាក់សម្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង វីរុសកូវីដ១៩ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង