ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ក្រុមមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការថ្នាំវ៉ាក់សាំង ព្រមទាំង អ.ស.ប បានជំរុញប្រទេសអ្នកមានៗ


- កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ក្រុមមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការថ្នាំវ៉ាក់សាំង ព្រមទាំង អ.ស.ប បានជំរុញប្រទេសអ្នកមានៗ ឱ្យបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ដែលពួកគេមានក្នុងស្តុកដ៏ច្រើនលើសលុបរបស់ពួកគេ មកឲ្យកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង សម្រាប់ចែកចាយដល់ប្រទេស ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ការរីករាលដាល នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ និងដើម្បីធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវិលត្រឡប់មកធម្មតាឡើងវិញ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង