ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរិះគន់វិមានក្រឹមឡាំងរបស់លោក Alexei Navalny បានបង្ហាញពីផែនការជាច្រើន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- រុស្ស៊ី៖ ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរិះគន់វិមានក្រឹមឡាំងរបស់លោក Alexei Navalny បានបង្ហាញពីផែនការជាច្រើន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដែលអាចជាការប្រឆាំងតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយុគសសម័យទំនើបរបស់រុស្ស៊ី នៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះ ខណៈក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព្រមានប្រទេសរុស្ស៊ីថាទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើលោក Alexei Navalny ស្លាប់នៅក្នុងគុក ដោយសារតែកូដកម្មបង្អត់អាហារ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង