ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងចិន បានព្រមព្រៀងសហការគ្នា លើបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុ


- ស.រ.អា៖ សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងចិន បានព្រមព្រៀងសហការគ្នាលើបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុ បន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងជំនួបកំពូលមានរយៈពេល ២ ថ្ងៃនៅទីក្រុងសៀងហៃ បើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរ មានទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងនឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយ។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង