ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយ


- WHO៖ ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ កាលពីថ្ងៃចន្ទថាករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅជុំវិញពិភពលោកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងរយៈពេល ៨ សប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នាមកនេះ។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង