ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- ស.រ.អា៖ ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ខ្លួននឹងជំរុញផែនការណែនាំកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប្រហែល ៨០% នៃបណ្តាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោក ដោយលើកឡើងពីហានិភ័យ ដែលអាចកើតមានឡើងពីអ្នកដំណើរមានជំងឺកូវីដ១៩៕

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង