ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថា


- អាជ្ញាធរបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យ ថាអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុង នឹងផ្អាកការហោះហើរ ពីប្រទេសឥណ្ឌា ប៉ាគីស្ថាន និងហ្វីលីពីនរយៈពេល ២ សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី ២០ ខែមេសា បន្ទាប់ពីមេរោគ កូវីដ១៩ បំលែងខ្លួនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីមួយនេះ ជាលើកដំបូង។ ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង