ព័ត៌មានជាតិ

លិខិតអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ផ្ញើសួរសុខទុក្ខសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


លិខិតអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ផ្ញើសួរសុខទុក្ខសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង