ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន


សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

អាហារូបករណ៍វិទ្យាស្ថា​នខុងជឺ​ ( full scholarship) ចំនួន​២​កន្លែង​ ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ​Jiujiang University សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា​ ២០២១-២០២២។

#ACSC

#Scholarship

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមផ្ញើសារមកកាន់ Facebook Page របស់សមាគម៖

https://www.facebook.com/acschina

@ACSCscholarshipChina

https://t.me/TVKlocal/3958

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង