ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីបារាំង បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា បារាំងនឹងជួយផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែនបន្ថែម ទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌា


- បារាំង៖ ប្រធានាធិបតីបារាំង បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា បារាំងនឹងជួយផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែនបន្ថែម ទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌា នៅពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀត ដើម្បីជួយប្រទេសនេះទប់ទល់ នឹងករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 យ៉ាងគំហុកបែបនេះ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង