ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ចំពោះវីរុសកូវីដ១៩


បារាំង៖ ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ចំពោះវីរុសកូវីដ១៩ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែល បាននាំឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែង តាមដាននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប បន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំជាច្រើន រវាងមេដឹកនាំបារាំងនិងប្រមុខ រដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ ។ ប្រភព Reuters
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង