ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាស ឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Marshal Hadi Tjahjanto បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Marshal Hadi Tjahjanto បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា បំណែកនាវាជ្រមុជទឹកឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលបានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធ ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងបាតសមុទ្រ ហើយនាវិក ៥៣ នាក់ ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ទាំងអស់។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង