ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចប់ ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងដំណើរការលក់ដូរឡើងវិញ


អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចប់ ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងដំណើរការលក់ដូរឡើងវិញ។ បានបញ្ចប់ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ចំពោះក្រុមចំនួន៣០ នៃភូមិ៣(តំបន់ទំនប់រលក) សង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ។

https://t.me/TVKlocal/4610

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង