ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសរុស្ស៊ី បានផាកពិន័យក្រុមហ៊ុន Apple នូវទឹកប្រាក់ចំនួន ១២ លានដុល្លារពីបទរំលោភបំពានច្បាប់ទីផ្សារប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន App របស់ខ្លួន


- រុស្ស៊ី៖ ប្រទេសរុស្ស៊ី បានផាកពិន័យក្រុមហ៊ុន Apple នូវទឹកប្រាក់ចំនួន ១២ លានដុល្លារពីបទរំលោភបំពានច្បាប់ទីផ្សារប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន App របស់ខ្លួន និងបានក្លាយជាជម្លោះថ្មីមួយរវាងក្រុងម៉ូស្គូ និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលោកខាងលិច។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង