ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសនេប៉ាល់ កំពុងប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើង នូវករណីឆ្លងមេរោគ Covid-19 ខណៈប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន ឥណ្ឌាកំពុងរំជើបរំជួល


- នេប៉ាល់៖ ប្រទេសនេប៉ាល់ កំពុងប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងនូវករណីឆ្លងមេរោគ Covid-19 ខណៈប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន ឥណ្ឌាកំពុងរំជើបរំជួល នឹងរលករាតត្បាតមេរោគដ៏សាហាវជាលើកទី ២ នេះបើយោងតាមនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលនេប៉ាល់។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង