ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣នាក់


អាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣នាក់ ក្នុងនោះនៅស្រុកពញាក្រែក ២នាក់ និងនៅស្រុកក្រូចឆ្មារ ១នាក់នៅថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង