ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ សម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន នូវរោងចក្រ​ សហគ្រាសមួយចំនួន ក្នុងស្រុកបាទី


អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ សម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវរោងចក្រ​ សហគ្រាសមួយចំនួន ក្នុងស្រុកបាទី ដែលជាតំបន់អ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង