ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀង ចេញសេចក្តីសម្រេច​ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩


អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀង ចេញសេចក្តីសម្រេច​ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងការបញ្ចប់នូវវិធានការរដ្ឋបាលមួយចំនួននៅក្នុងភូមិសាស្រ្តសង្កាត់បាវិត​នៃក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង