ព័ត៌មានជាតិ

សូមចូលរួមអបអរសាទរ ! ព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានចំនួន ១៧នាក់


សូមចូលរួមអបអរសាទរ ! ព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានចំនួន ១៧នាក់ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង