ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន សូមជម្រាបជូនសាធារណជនបានជ្រាបថា ប្រសិនមានតម្រូវការយកសំណាក សូមទាក់ទងសាកសួរព័ត៌មានជាបឋម


អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន សូមជម្រាបជូនសាធារណជនបានជ្រាបថា ប្រសិនមានតម្រូវការយកសំណាក សូមទាក់ទងសាកសួរព័ត៌មានជាបឋម៖
លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត ក្រង ស៊ីដន អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង តាមលេខទូរសព្ទ ០១២៩៥៨១៧៩ ឬ១១៥។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង