ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសជាច្រើន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានប្រកាសបញ្ឈប់ជើងហោះហើរពីចក្រភពអង់គ្លេស


អង់គ្លេស៖ ប្រទេសជាច្រើន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសបញ្ឈប់ជើងហោះហើរពីចក្រភពអង់គ្លេស បន្ទាប់ពីបានរក ឃើញករណីឆ្លងមេរោគ Covid-19 ដ៏ច្រើននាពេលថ្មីៗនេះ ដែលត្រូវបានក្រុមមន្រ្តី នៃប្រទេសជាច្រើននិយាយថា ជាប្រទេសដែល មានករណីឆ្លងរាតត្បាតលឿនជាងប្រទេសដទៃទៀត ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង