ព័ត៌មានជាតិ

អភិបាលខេត្តព្រៃវែង ឯកឧត្តម ជា សុមេធី សូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនបានជ្រាបថា បងប្អូនដែលមានបំណងធ្វើដំណើរមកពីរាជធានី-ខេត្តផ្សេងៗ ចូលមកកាន់ខេត្តព្រៃវែង ដាច់ខាតត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ករយ:ពេល ១៤ថ្ងៃ


អភិបាលខេត្តព្រៃវែង ឯកឧត្តម ជា សុមេធី សូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនបានជ្រាបថា បងប្អូនដែលមានបំណងធ្វើដំណើរមកពីរាជធានី-ខេត្តផ្សេងៗ ចូលមកកាន់ខេត្តព្រៃវែង ដាច់ខាតត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ករយ:ពេល ១៤ថ្ងៃ ។
ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង