ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាលី បានឲ្យដឹងនូវរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ


- ម៉ាលី៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាលី បានឲ្យដឹងនូវរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ ដែលថាស្ត្រីជនជាតិម៉ាលីម្នាក់ មុនពេលសម្រាលកូន បានទៅពិនិត្យអេកូឃើញមានទារកតែ ៧នាក់ទេ តែស្រាប់តែពេលផ្តល់កំនើតទារកមានដល់ទៅ ៩ នាក់។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង