ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តុលាការថៃ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានអនុញ្ញាតឲ្យ មេដឹកនាំបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់


- ថៃ៖ តុលាការថៃ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ អាចនៅក្រៅឃុំបាន បន្ទាប់ពីត្រូវគេរាយការណ៍ថា បានធ្វើកូដកម្មបង្អត់អាហារអស់រយៈពេលជាងមួយខែ ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង